• Early Registered: 3/30/2019

THE INTERNATIONAL VIRTUAL SYMPOSIUM OF INNOVATIONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES
03 - 05 April 2019 Ankara Türkiye

DİNLEYİCİ OLARAK KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ SUNUM YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ OTURUM BAŞKANLIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIŞ KONUŞMALARI (3-4-2019 10:00:00 )

AÇILIŞ

10.00 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
GAZI ÜNIVERSITESI UZAKTAN EĞITIM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZI,
10.05 Müzik Dinletisi
GÜLŞAH SEVER, SALIM SEVER,
10.10 GUZEM Müdürü Prof.Dr. Serçin KARATAŞ'ın Konuşması
PROF. DR. SERÇIN KARATAŞ,
10.15 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN'ın Konuşması
PROF. DR. HALIL İBRAHIM YALIN,
10.20 Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof.Dr. İbrahim USLAN'ın Konuşmaları
PROF. DR. İBRAHIM USLAN,

1. OTURUM (3-4-2019 11:00:00 )

Oturum Başkanı Doç. Dr. ERHAN GÜNEŞ

SANAL OTURUM

Düzce Kodluyor Projesi
DUYGU IŞIK, ABDULLAH BIROL,
Programlama Dili Öğretiminde Performans Görevi - Öğrenci Başarısı İlişkisi
ERHAN POLAT, ERKAN HÜRNALI,
Bilişim Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Kodlamaya Hazır Bulunuşluk
YAKUP YILMAZ,
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Karşılaştıkları Güçlükler
ÖMER FARUK İSLİM,

2. OTURUM (3-4-2019 12:00:00 )

Oturum Başkanı Prof. Dr. SERÇIN KARATAŞ

SANAL OTURUM

Çağrı Merkezi Hizmetlerinde Üç Boyutlu Çok Kullanıcılı Sanal Ortamların Kullanılmasının Çalışma Ortamına Katkısı
AÇELYA ÖZER, EBRU KILIÇ ÇAKMAK,
Beyin Baskınlıkları ile Bilgisayar Kaygıları Arasında İlişkinin İncelenmesi
BETÜL ÖZAYDIN ÖZKARA,
Faculty Distance Education Perceptions in Distance Education
BAŞAK GÖK, EBRU KILIÇ ÇAKMAK,

Blockchain in Education (3-4-2019 13:30:00 )

Prof. Dr. ANTONIO BARTOLOMÉ

ÇAĞRILI KONUŞMACI

Central Asia in the frame of SoftPower concept (3-4-2019 15:00:00 )

Doç. Dr. AINUR NOGAYEVA

ÇAĞRILI KONUŞMACI

3. OTURUM (3-4-2019 16:00:00 )

Oturum Başkanı Prof. Dr. GIYASETTIN AYTAŞ

SANAL OTURUM

Türkçe Öğretiminde Metin Seçme ve Hazırlama
FATIH SEVINDIK,
Türkiye'de Fransızca Öğretiminin Tarihsel Gelişiminde Bir Fransızca Elifba Kitabı
NAMIK KEMAL ŞAHBAZ,
Yabancı Dil Öğretiminde A1 düzeyinde Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Port folyo
RECEP RAGIP BAŞBAĞI,
TÜRKİYE’DE SANAL ORTAMDAKİ ARAPÇA ÖĞRETİM PLATFORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
HACI YILMAZ,
TANZİMAT’TAN GÜNÜMÜZE GENÇLİK DERGİLERİNİN SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ALIYE USLU ÜSTTEN, MÜZEYYEN ALTUNBAY,

4. OTURUM (3-4-2019 17:00:00 )

Oturum Başkanı Prof. Dr. EBRU KILIÇ ÇAKMAK

SANAL OTURUM

OECD Ülkelerinde Daha İyi Yaşam Endeksi Üzerine Bir Uygulama
FATMA SAFİYE ERGİN,
Kolmogorov - Smirnov Normallik Testi için Mobil Uygulama Geliştirilmesi
BEDREDDIN ALI AKÇA, EMRE DEMİR,
TÜRKİYE VE BAZI ULUSLARIN POSTA TELGRAF TEŞKİLATLARININ PERFORMANS ANALİZİ
FATMA SAFİYE ERGİN,

Translation Problems in Related Languages (on Turkish of Azerbaijan and Turkey) (4-4-2019 10:00:00 )

Dr. Öğr. Üyesi KEMALE ELEKBEROVA

ÇAĞRILI KONUŞMACI

1. OTURUM (4-4-2019 11:00:00 )

Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER ŞENSOY

SANAL OTURUM

Üçüncü Sınıf Fen Bilimleri Dersi “Maddeyi Tanıyalım” Ünitesine Yönelik Başarı Testinin Geliştirilmesi
FIRAT KARATAŞ, RABİA SARIKAYA,
Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Evrensel Fen Okuryazarlık Düzeyleri
EMEL SALCI, ABDULLAH AYDIN,
Fen Bilimleri Dersinde İstasyon Tekniğinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
İLKAY AKSOY, ABDULLAH AYDIN,
7. Sınıf “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesi Kapsamında QR Kodlarla Hazırlanan Oyunların Öğrencilerin Teknolojiye ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi
BELGIN YILMAZ, SEDEF CANBAZOĞLU BİLİCİ,
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kullanımına İlişkin Görüşleri
DILEK SARIKAYA, ABDULLAH AYDIN,

2. OTURUM (4-4-2019 12:30:00 )

Oturum Başkanı Doç. Dr. BAŞAK UYSAL

SANAL OTURUM

Ahmed Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’inde Sözün Değeri
AYŞE YÜCEL ÇETİN, HÜLYA KÜBRA GÜRSOY,
Kültür Oluşturmada Destanların Önemi
İSMET ÇETIN, SERAP KARADEMIR,
Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarında Yer Alan Hikâyelere Metindilbilimsel Açıdan Bir Bakış
İSMET ÇETIN, EKIN D. AÇIKGÖZ,
TEBDİZ Sistemi ve Bazı Türkçe Kelimelerin Tarihsel Serüvenine Dair
İSMAIL HAKKI AKSOYAK,

3. OTURUM (4-4-2019 13:30:00 )

Oturum Başkanı Doç. Dr. BÜLENT AKBABA

SANAL OTURUM

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Proje Tabanlı Öğrenme Hakkındaki Görüşleri
UFUK KARAKUŞ, RECEP POLAT,
Eğitim Felsefesi Dersinin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji Bağlamında Özgürleşme Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi
GÜROL YOKUŞ,
EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
ERKAN SARSICI, ALI İHSAN ÇELIK,

New Educational Leadership: Are Educators' and Learners' Role in Society Changing? (4-4-2019 14:30:00 )

Prof. Dr. SEVİNÇ GÜLSEÇEN

ÇAĞRILI KONUŞMACI

4. OTURUM (4-4-2019 15:30:00 )

Oturum Başkanı Prof. Dr. SERÇIN KARATAŞ

SANAL OTURUM

Öğretmen Adaylarında Mesleki Karar Pişmanlığı, Okula Bağlanma Ve Eğitim-Öğretim Yaşantılarında Stresle Başa Çıkma Arasındaki İlişkilerin PLS-SEM Yaklaşımıyla İncelenmesi
MURAT POLAT,
Öğrencilerin Gözünden Toplumsal Sorunlar, Eğitimden Beklentiler ve Çözüm Önerileri
GÜLAY ÖZTÜRE, YASEMIN KOÇAK USLUEL,
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Materyal Hazırlama ve Kullanmaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
ULVIYE ÖZÖNDER AYDIN,

Going Deeply Digital-An Innovation, or a Threat (4-4-2019 16:30:00 )

Prof. Dr. MICHAEL SIMONSON

ÇAĞRILI KONUŞMACI

2. OTURUM (5-4-2019 10:30:00 )

Oturum Başkanı Doç. Dr. MUTLU TAHSIN ÜSTÜNDAĞ

SANAL OTURUM

Uyarlanabilir E-Değerlendirme Süreci
EBRU KILIÇ ÇAKMAK, GIZEM YILDIZ,
Future Classroom Lab Projesi
SÜMEYYE HATICE ERAL,
Açık ve Uzaktan Öğretim: Öğrenciler ne İstiyor?
AYŞE BAĞRIACIK YILMAZ, SERÇIN KARATAŞ,
Örgün Öğrencilerin Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Memnuniyetlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
ÖMER KIRMACI, ÖZNUR AYDINER ÇAKIREL, BORA ASLAN,

2. OTURUM (5-4-2019 10:30:00 )

Oturum Başkanı Doç. Dr. YUSUF DOĞAN

SANAL OTURUM

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
HARUN DURSUN, EMINE GÜL ÖZENÇ,
Bir Çocuk Dergisi Olarak Okul Dergisi
ÖMER ÇELIK,
Nobel Edebiyat Ödülüne Aday Gösterilen İlk Türk: Osman Türkay
ZEKI GÜREL,
Çocuğa Kimlik Kazandırmada Ömer Seyfettin
GIYASETTİN AYTAŞ,

Universities of the future: From digitization to individualization (5-4-2019 11:30:00 )

Dr. RÜDIGER WILD

ÇAĞRILI KONUŞMACI

1. OTURUM (5-4-2019 09:30:00 )

Oturum Başkanı Dr. AHMET ÇELIK

SANAL OTURUM

ANKARA'DA HAYVAN PARKLARINA BİLİŞSEL ETNOGRAFİK BİR YAKLAŞIM
FAZILA DERYA AGİŞ,
Kültürel Mirasın Yeni(lenen) Açılımları ve Kentsel Mekânda Su ve Su Yapıları
AYŞE NUR CANBOLAT,
TÜRKİYE’DE KENT MARKALAMASI ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BİR BETİMSEL ANALİZ ÇALIŞMASI
ESMA EBRU ŞENTÜRK, CIHAT KARTAL,

1. OTURUM (5-4-2019 09:30:00 )

Oturum Başkanı Doç. Dr. ERHAN GÜNEŞ

SANAL OTURUM

Haber Sitelerinde Tasarım İlkeleri
MEHMET EMIN KAHRAMAN, VOLKAN YAVUZ,
YENİ BİR HABER KAYNAĞINA EVRİLEN WHATSAPP’IN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM BOYUTU
MUSTAFA SAMI MENCET,
Sosyal Ağlarda Kanal Topluluklarının İçerik Hizmetleri ve Hayran Kurgusu Eylemi: Youtube Örneği
MUSTAFA AYDEMİR,
Web Sitesi: Kurumlar İçin Önemi ve Sahip Olması Gereken Özellikler
MEVLÜT UYSAL, MUSTAFA TANRIVERDİ, MUTLU TAHSIN ÜSTÜNDAĞ,
Android ve iOS Mobil Arayüz Tasarımlarının Kullanılabilirlik Analizi
M. HANEFI CALP,

3. OTURUM (5-4-2019 14:00:00 )

Oturum Başkanı Dr. ALPER ALTUNÇEKİÇ

SANAL OTURUM

Türkiye’nin Ulusal Güvenliğinde Coğrafi Unsurların Önemi
HAKAN ERGİN,
Karanlık Fabrikalar : Geçmiş,Günümüz ve Gelecekteki Durumu
MERVE ÖNCÜL, VILDAN ATEŞ,
Avrupa Konseyi Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi'nde Telif Hakkı ve Türkiye'nin Entegrasyonu
MUHAMMED YASIR DEMIRDÖĞEN,
Öğretmen Eğitiminde Yaratıcılığın Öğretimi
MUSTAFA ŞAHIN BÜLBÜL,

3. OTURUM (5-4-2019 14:00:00 )

Oturum Başkanı Dr. ESMA AYBİKE BAYIR

SANAL OTURUM

Belirli İntegralin Anlamlandırılmasına Yönelik Uygulanan Bir Öğretim Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Modelleme Becerilerine Etkisi
ÖZKAN ERGENE, AHMET ŞÜKRÜ ÖZDEMIR,
Madde Tepki Kuramına Dayalı Ölçek Dönüştürme Yöntemleri ile Gerçek Puan Eşitleme Yöntemi Kullanılarak Bir Eşitleme Çalışması
SERAP BÜYÜKKIDIK, HATICE İNAL,
Ortaokul Öğrencilerinin Köklü İfadeler Konusundaki Kavram Yanılgıları
ABDULKADIR TUNA, ABDULLAH ÇAĞRI BİBER, FEYZA ALİUSTAOĞLU,
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Denklemler Konusundaki Kavram Yanılgıları
ABDULAKDIR TUNA, ABDULLAH ÇAĞRI BİBER, FEYZA ALİUSTAOĞLU,

4. OTURUM (5-4-2019 15:00:00 )

Oturum Başkanı Doç. Dr. BAŞAK UYSAL

SANAL OTURUM

Dijital Yetkinlik Becerisinin Dil Eğitimi Ekseninde Geliştirilmesi ve Watpadd Uygulamaları
BAŞAK UYSAL, ÜLKER ŞEN,
Dizi Filmlerle, Türkçeyi Yabancı Dil Olarak, Doğal Ortamda Öğrenenlerin Bilişim Teknolojisi Tercihleri
MEHMET ÜLKER, LINDITË SEJDİU - RUGOVA,
Dizi Filmlerle Doğal Ortamda Yabancı Dil Öğrenme: Dizi filmlerin Altyazısız İzlenmesine Kadar Geçen Sürenin Analizi
MEHMET ÜLKER, SELIM SONER SÜTÇÜ,
Bilgisayar Destekli Hızlı Okuma Eğitimine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
DENIZ MERTKAN GEZGİN, MURADIYE AKCAN,

4. OTURUM (5-4-2019 15:00:00 )

Oturum Başkanı Doç. Dr. DEMET ÖZERBAŞ

SANAL OTURUM

Bilişim Güvenliği Dersinde Dijital Hikâye Anlatımı Yönteminin Yaratıcı Düşünme Becerisine Etkisi
HASAN CELAL BALIKÇI,
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SANAL MÜZE TEKNOLOJİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
ADEM KARACA, BÜLENT AKBABA,
BÖTE Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Siber Aylaklık Düzeyleri ve Siber Aylaklık Davranışlarının Nedenleri
DENIZ MERTKAN GEZGİN, FIRAT SARSAR,
Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin Algıladıkları Teknoloji Engellerinin Yaşamboyu Öğrenme Eğilimleri Çerçevesinde İncelenmesi
UĞUR BAŞARMAK, NAZIRE BURÇIN HAMUTOĞLU,

5. OTURUM (5-4-2019 16:00:00 )

Oturum Başkanı Doç. Dr. TOGAY SEÇKIN BIRBUDAK

SANAL OTURUM

İlk Türk Kadın Hükümdar Tomris Hatun Ve İskitler de Kadın Savaşçılar
BEKIR GÖKOĞLU,
Kültepe Metinleri Işığında Hititlerde Evlatlık Alma (Adoption)
BEKIR GÖKOĞLU,
Halkevleri ve Dil, Edebiyat ve Tarih Şubesi
KENAN OLGUN,
People’s Houses and Theater Branch
KENAN OLGUN,
1950-1970 YILLARI ARASINDA OKUTULAN ORTAÖĞRETİM TARİH DERS KİTAPLARINDA OSMANLI TARİHİ KONULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
MUHAMMET SAVAŞ YILMAZ, TOGAY SEÇKIN BİRBUDAK,

5. OTURUM (5-4-2019 16:00:00 )

Oturum Başkanı Doç. Dr. GÜRCÜ ERDAMAR

SANAL OTURUM

Yükseköğretimde Kalite: Meslek Yüksekokulları İçin Öneriler
ERTUĞ CAN,
Girişimci Eğitiminde Okulların Rolü
BARIŞ BARAZ,
Özel Okullarda Tutundurma Uygulamaları "Ankara'daki Özel Okullarda Bir Alan Çalışması"
MELDA ALTUĞ,
Türkiye'de İşletme Lisans Programlarında Yaratıcı Düşünme Ve İnovasyon Derslerinin Karşılaştırmalı İncelemesi
HAKAN YAMAN,

6. OTURUM (5-4-2019 17:00:00 )

Oturum Başkanı Dr. EBRU SOLMAZ

SANAL OTURUM

Bireylerin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Uygulamalarına Yönelik Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi
DILEK USLU,
Bireylerin E-Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi
DILEK USLU, GÜLIZAR GÜLCAN ŞEREMET,
Karşılıklı Mutluluk ile Olumlu ve Olumsuz Yaşantılar Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
İBRAHIM DEMIRCI,